3d-grafiikka ja 3d-visualisointi työkaluina

Kerron seuraavassa tekstissä, kuinka 3d-grafiikkaa voi hyödyntää eri tarkoituksiin. 3d-grafiikalla voi visualisoida asioita, joita olisi muuten hankala tai jopa mahdoton toteuttaa. Parhaimmillaan 3d-grafiikalla toteutettu tilakuva on valaistuksiltaan, tekstuureiltaan ja malleiltaan niin aidon näköinen, ettei sitä erota aidosta valokuvasta. Olen kategorisoinut eri 3d-grafiikan käyttötarkoitukset karkeasti neljään eri ryhmään.

3d-grafiikka tapahtumatuotannoissa

Olen itse erikoistunut tapahtumavisualisointiin, jossa tarkoituksena on suunnitella ja luoda tasokkaita ja myyviä 3d-kuvia tapahtumasta, joka on tapahtumassa vasta tulevaisuudessa ja joka on vielä jossain määrin suunnitteluvaiheessa. 3d-visualisointi auttaa tapahtuman suunnittelijaa kartoittamaan kuvien avulla miten tapahtumapaikka kannattaa suunnitella, miltä kaavaillut ratkaisut tulevat näyttämään ja lopuksi 3d-visualisointi auttaa tapahtuman suunnittelijaa myymään ideat asiakkaalle. Usein projekti on vasta kilpailutusvaiheessa, eli tapahtumaa järjestävä yritys on kilpailuttamassa muutamaa eri tapahtumatoimistoa, tällaisessa kilpailutustilanteessa näyttävät 3d-visualisoinnit voivat ratkaista mittelön 3d-visualisointeja käyttävän tapahtumatoimiston hyväksi.

Case: Innoday

Autoin Innodayn suunnittelusta vastaavaa Sami Kovalaista 3d-visualisointien muodossa. Innoday oli yläasteikäisille suunnattu innovointitapahtuma, johon yritykset saivat osallistua asettamalla koululaisille haasteita, joihin piti innovoida tapahtuman aikana ratkaisuja. Ennen kuin tapahtuman yritysasiakkaat olivat selvillä, tuli minun mallintaa Hartwall Areenan kenttäosio ja jakaa se viiteen eri tyyliseen osastoon, vielä ilman tarkempia tietoja mitä mihinkin osastoon tulee. Visualisointien avulla yrityksille oli helpompi osoittaa millaisesta tapahtumasta visuaalisesti on kyse, sekä minkä kokoisia ja mallisia kukin osasto on ja minkälaisia alueita niihin suunnilleen voi tehdä. 3d-kuvat auttoivat myös hahmottamaan tapahtuman tärkeimmän elementin, lavan sijainnin ja muodon. Kenttäalueen lisäksi visualisoin myös Hartwall Areenan käytäville tulevia hieman pienempiä osastoja, suureammat osastot tein kokonaan 3d:llä ympäristöineen, pienet rollupeista ja pystypöydistä koostuvat osastos upotin 3d-grafiikalla oikeisiin valokuviin.

Kun yritysasiakkaat ilmoittautuivat tapahtumaan, oli aika alkaa suunnittelemaan kunkin yrityksen osastoa heidän omien toiveidensa ja budjettinsa mukaan. Visualisointien avulla yritysten oli helppo suunnitella osastonsa kalusteet ja tyyli. Lopuksi tein myös osastoille tarvittavat painomateriaalit sekä tein HK Scanin osastolle digitaalisen laskurin joka pyöri heidän screenillään. Kaikenkaikkiaan projekti oli ehkä urani mittavin ja monipuolisin ja projekti onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti.

Uskon vahvasti että Innodayn tapauksessa tekemäni 3d-visualisoinnit olivat olennaisessa roolissa tapahtuman suunnittelussa.

3d-grafiikka arkkitehtuurissa

Arkkitehtuurissa 3d-grafiikalla on hyvin samankaltainen sija kuin tapahtumavisualisoinnissa. 3d-grafiikalla pystytään oivasti havainnollistamaan, millainen asuinrakennuksesta, huoneistosta, tai vaikkapa liiketilasta on tulossa jo ennen sen valmistumista. Havainnekuvat voivat toimia apuna tilojen suunnittelussa ja niillä voidaan edistää myyntiä, kuluttajalle voidaan tarjota realistisen näköisiä kuvia vielä rakenteilla olevasta asunnosta.

3d-grafiikka mainonnassa

Mainoksissa 3d-grafiikka voi olla lähestulkoon minkälaista tahansa. Usein 3d-grafiikkaa käytetään efektinomaisesti esimerkiksi teksteissä, joskus mainostettava objekti on helpompi luoda 3d-grafiikalla kuin videokameralla kuvattuna.

Case: Kikkoman

Tein Barabralla työskennellessäni Kikkomanille mainosanimaation kokonaan 3d-grafiikkaa käyttäen, vaihtoehtona 3d-grafiikan käyttämiselle olisi ollut valokuvausstudiossa valkoista taustaa vasten kuvaaminen, tosin yhdessä kohtauksessa putoavien vihannesten luominen olisi ollut ihan perinteisin menetelmin todella työlästä. Eniten haastetta aiheutti kohtaus, jossa Kikkoman-pullosta kaadetaan hieman soijakastiketta. Nesteet ovat 3d-grafiikassa oma taiteenlajinsa ja vaatii ihan omanlaista aiheeseen perehtymistä ja usein omaa ohjelmaa (esimerkiksi Real Flow), mutta sain lopputuloksesta ihan pätevän käyttämällä perinteisiä animaatiomenetelmiä. Ohessa tekemäni storyboard asiakkaalle.

Joskus jopa kokonaisen ympäristön ja auton luominen 3d-grafiikalla on joko helpompaa tai edullisempaa, kuin oikean kuvauslokaation etsiminen. Tai ehkä tässä Mercedeksen tapauksessa ei vain ollut olemassa juuri halutunlaista kuvauspaikkaa, joten sellainen päätettiin luoda kokonaan 3d-grafiikalla. Näin mainoksen pikkutarkka ohjaaja pääsee vaikuttamaan mainoksen yksityiskohtiin vieläkin tarkemmin, kuin oikeaa kuvauslokaatiota käyttäen. Tuulessa heiluvien heinien suunta, kajastava auringonvalo, sateen voimakkuus ja suunta, sekä lukuisat muut yksityiskohdat ovat helpommin muokattavissa silloin kun koko mainos on luotu 3d-grafiikkaa käyttäen. Tässäkin tapauksessa jälki on niin fotorealistista, ettei tavan katsoja pysty sanomaan, onko mainos kuvattu videokameralla, vai onko se luotu kokonaan tietokoneella.

3d-grafiikka havainnollistamisen työkaluna

3d-grafiikka on erinomainen työkalu myös havainnollistamiseen. Uutistuotannossa 3d-grafiikka on korvaamaton apu uutiskuvitusten tekemiseen, lääketeollisuudessa voidaan havainnollistaa lääkeaineiden kulkua kehossa, tai vaikkapa eri oireiden syntyä ihmiskehossa. Luonnollisesti ihmiskehon sisällä kuvaaminen on äärimmäisen hankalaa, joten 3d-grafiikalla voidaan luoda ihmiskeho tai sen osia ja näillä malleilla on helpompi havainnollistaa eri asioita. Kamera-ajo verisuonen sisällä on huomattavasti helpompi toteuttaa 3d-grafiikan turvin, kuin oikeasti.

Case: Terveystalo

Drama Moving Pictures pyysi 3d-apua heidän videosarjalleen Terveystalolle. Videosarjan tarkoituksena oli kertoa yleisimpien vaivojen syyt selkeästi ja kansantajuisesti. Tähän tarkoitukseen 3d-grafiikka soveltuu kuin 3d-grafiikka havainnollistamiseen. Eli tosi hyvin. Tein kymmenkunta 3d-videota ihmiskehon eri vaivoista, yksinkertaisimmillaan kyse oli vain kamera-ajon tekemisestä vaivakohdan ympärille, tämän jälkeen renderöin samasta kamera-ajosta kolme eri animaatiota, luusto, lihakset ja lopulta iho. Nämä kolme eri videota päällekkäin yhistämällä Draman animoijalla oli helppo työ maskia animoimalla tuoda ihmiskehosta esiin jokin tietty vaivakohta läpileikkausmaisesti.